Mieszalnik laboratoryjny

Mieszalnik kosmetyczny

Każdy zawód, w tym zawód kosmetyczki, kojarzy się z przymusem opanowania miarodajnej bazy wiedzy teoretycznej. Niemniej jednak najistotniejsze w tym zawodzie są tzw. efektywne rączki. Nic nie da nawet najlepsza wiedza teoretyczna, jeśli nie jest ona poparta praktyką. W następstwie tego każda szkoła kosmetyczna oferuje swoim uczniom praktyki z zawodu, który ich interesuje. Na takich praktykach uczeń powoli opanowuje wszelkie umiejętności, które będą mu następnie wymagane w pracy zawodowej – wspomoże także poznać sprzęty takie, jak Mieszalnik laboratoryjny. Pierwotnie uczeń – praktykant tylko obserwuje przy pracy doświadczonych pracowników salonu piękności. Jego obowiązkiem jest przede wszystkim uważnie słuchać i obserwować, a równocześnie – przyswajać sobie teoretyczną wiedzę, którą nabył już w szkole. W następnej kolejności jest pomału wdrażany do pracy. Na początku jedynie asystuje kosmetyczce, potem ona asystuje jemu, pilnując żeby wykonywał pracę w sposób stosowny. W końcu powierzane mu są coraz bardziej odpowiedzialne zadania, w jakich szkoli się przez cały okres uczęszczania do szkoły. www